HOME CLICK ME

Monday, 29 December 2014

BENCH VICE - DISMANTLING AND ASSEMBLY

BENCH VICE - DISMANTLING AND ASSEMBLY

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய பொருத்துநர் பிரிவு மாணவர்களுக்கு BENCH VICE  னை பிரித்து அதன் பாகங்களை சுத்தபடுத்துதல் ,மற்றும் பழுதான பாகங்களை சரிசெய்து பின்னர் அதன் அனைத்து பாகங்களையும் பொருத்தும் செய்முறை பயிற்சி மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது .