HOME CLICK ME

Monday, 10 July 2017

State level skill project competition - 30-06-2017


SKILL TRAINING - CRAB SHELL REMOVER MACHINE 


திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பொருத்துனர்  பயிற்சியாளர்கள்  சென்னை கிண்டி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 30-05-2017 அன்று நடைபெற்ற  மாநில அளவிலான SKILL PROJECT COMPETITION ல் கலந்து கொண்டனர் ...


State level skill project competition - 30-06-2017


             SKILL TRAINING - MULTI SPANNER 

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பொருத்துனர்  பயிற்சியாளர்கள்  சென்னை கிண்டி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 30-05-2017 அன்று நடைபெற்ற  மாநில அளவிலான SKILL PROJECT COMPETITION ல் கலந்து கொண்டனர் ...